Tilmeld til nyhedsbrevTip en venEnglish

Høringssvar fra Børnerådet 2005

19. december 2005
Straffelovrådets Betænkning nr. 1462 om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord
Læs høringssvaret

09. december 2005
Høringssvar vedr. forslag til lov om uddannelse til pædagog (professionsbacholor)
Læs høringssvaret

28. november 2005
Børnerådets svar på Socialministeriets høring om "Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om en familieydelse"
Læs høringssvaret

22. november 2005
Udkast til folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har begyndt skolegangen
Læs høringssvaret

03. november 2005
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Læs høringssvaret

01. november 2005
Forslag til ændring af lov om folkeskolen (styrket evaluering og anvendelse af nationale test etc.)
Læs høringssvaret

28. oktober 2005
Vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
Læs høringssvaret

13. oktober 2005
Lovforslag om lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter
Læs høringssvaret

29. august 2005
Børnerådets svar på høring om udkast til vejledning om særlig indsats for børn og unge
Læs høringssvaret

24. august 2005
Nedsættelse af forældrebetalingsandel for plads i daginstitution og privat pasning
Læs høringssvaret

24. august 2005
Udkast til lov om markedsføring
Læs høringssvaret

24. august 2005
Forbrugerredegørelse 2005
Læs høringssvaret

30. juni 2005
Vedr. bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år
Læs høringssvaret

27. juni 2005
Vedr. EU-kommissionens Grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager
Læs høringssvaret

20. maj 2005
Vedr. Belgiens forslag til Rådets rammeafgørelse om forbud, der følger af dom for seksuelle lovovertrædelser mod børn
Læs høringssvaret

18. maj 2005
Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud
Læs høringssvaret

13. maj 2005
Vedr. udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dagtilbud til børn m.v.
Læs høringssvaret

12. maj 2005
Pjecen "Hvad må du sige?"
Læs høringssvaret

04. maj 2005
Vedr. udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud mv.
Læs høringssvaret

25. april 2005
Udtalelse om udkast til "Vejledning om reklameidentifikation, skjult reklame"
Læs høringssvaret

09. februar 2005
Høringssvar vedr. forslag til en ny pædagoguddannelse
Læs høringssvaret

07. januar 2005
Høringssvar om udmøntning af kommunalreformen i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Læs høringssvaret

07. januar 2005
Høringssvar om udmøntning af kommunalreformen ved lov om social service
Læs høringssvaret

07. januar 2005
Høringssvar om forslag til ændring af folkeskoleloven, lov om specialundervisning for voksne m.v. (Udmøntning af kommunalreformen på skoleområdet)
Læs høringssvaret

06. januar 2005
Lov om ændring af forældremyndighed og samvær m.fl. (Kommunalreformen på det familieretlige område)
Læs høringssvaret

Logo Vesterbrogade 35
1620 København V
Tlf. 3378 3300
Fax 3378 3301
E-mail: brd@brd.dk
Cookiepolitik